Comfort and Handling - Sweden

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Vår produkt är inte klassad som farlig även om den mekaniska effekten av fiber i kontakt med huden kan orsaka tillfällig irritation. Vi tillhandahåller därför vägledning om hur produkten ska hanteras, såsom piktogram på produktförpackningen. Nedan finns en förklaring av piktogrammen och deras innebörd.

PPE.jpg Minska direktkontakt med  huden för att förebygga mekanisk irritation. Använd passande andningsskydd i dammiga miljöer.  Wash-Hands.jpg Skölj huden med kallt vatten efter kontakt med produkten för att minska den potentiella effekten av mekanisk irritation. 
Vacuum.jpg Om möjligt, använd vakuumutrustning i dammiga miljöer för att minska dammnivåerna.  Openwindow.jpg Om möjligt, använd naturlig ventilation under installationen för att minska dammnivåerna. 
waste.png Bortskaffa överflödig produkt enligt lokala bestämmelser.  Googles.jpg Använd glasögon eller skyddsglasögon vid arbete med mineralullsisolering ovanför axelhöjd eller i dammiga miljöer.