Comfort and Handling - Slovakia

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Náš výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný, hoci mechanický účinok vlákien pri kontakte s pokožkou môže spôsobiť prechodné svrbenie. Preto poskytujeme pokyny na manipuláciu s naším výrobkom, ako sú napríklad piktogramy na balení výrobku. Nižšie sú uvedené vysvetlenia piktogramov a ich významu.

PPE.jpg Minimalizujte priamy kontakt s pokožkou, aby sa predišlo mechanickému podráždeniu. V prašnom prostredí používajte vhodnú ochrana dýchacích ciest. Wash-Hands.jpg V prípade kontaktu s produktom, pokožku opláchnite studenou vodou, aby sa zminimalizoval účinok mechanického podráždenia.
Vacuum.jpg V prašnom prostredí používajte vákuové vybavenie s možnosťou minimalizácie prašnosti. Openwindow.jpg Aby sa minimalizovala prašnosť, tam, kde je to možné, počas montáže používajte prirodzené vetranie.
waste.png Prebytočný produkt likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Googles.jpg Pri práci s izoláciou z minerálnej vlny nad úrovňou ramien, alebo v prašnom prostredí, používajte okuliare alebo inú ochranu zraku.