Comfort and Handling - Poland

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Nasz produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny, jednak efekt mechaniczny towarzyszący kontaktowi włókien ze skórą może wywołać krótkotrwałe swędzenie. Z tego względu przekazujemy konsumentom informacje na temat użytkowania produktu na przykład w postaci symboli na jego opakowaniu. Poniżej znajduje się lista symboli wraz z objaśnieniem ich znaczenia.

PPE.jpg Aby zapobiec mechanicznemu podrażnieniu skóry, należy ograniczyć bezpośredni kontakt do minimum. W środowisku zapylonym należy stosować odpowiednią ochronę układu oddechowego. Wash-Hands.jpg Jeśli dojdzie do kontaktu z produktem, przemycie skóry zimną wodą pozwoli zmniejszyć mechaniczne podrażnienie skóry.
Vacuum.jpg W środowisku zapylonym należy w miarę możliwości używać odpylaczy, aby zmniejszyć poziom zapylenia. Openwindow.jpg Zaleca się stosowanie naturalnej wentylacji podczas instalacji, gdy jest to możliwe, w celu zmniejszenia poziomu zapylenia.
waste.png Nadmiar produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Googles.jpg W przypadku prac z materiałami izolacyjnymi z wełny mineralnej wykonywanych powyżej linii ramion lub w środowisku zapylonym należy stosować okulary lub gogle.