Comfort and Handling - Netherlands

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Ons product is niet ingedeeld als gevaarlijk, hoewel het mechanische effect van vezels in contact met de huid tijdelijke jeuk kan veroorzaken. Daarom geven wij advies over de manier van hantering van ons product, zoals pictogrammen op de verpakking. Hieronder staat een uitleg van de pictogrammen en hun betekenis.

PPE.jpg Beperk rechtstreeks contact met de huid om mechanische jeuk te voorkomen. Draag geschikte ademhalingsbescherming in stoffige omgevingen. Wash-Hands.jpg Na contact met het product moet de huid worden gespoeld in koud water om de effecten van mechanische jeuk te verminderen.
Vacuum.jpg Gebruik waar mogelijk afzuigapparatuur in stoffige omgevingen om de stofniveaus tot een minimum te beperken. Openwindow.jpg

Gebruik waar mogelijk natuurlijke ventilatie tijdens de installatie om de stofniveaus tot een minimum te beperken.

waste.png Gooi overtollige product weg volgens de plaatselijke voorschriften. Googles.jpg Draag een veiligheidsbril tijdens het werken met isolatie met minerale wol boven schouderhoogte of in stoffige omgevingen.