Comfort and Handling - Latvia

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Mūsu produkts nav klasificējams kā bīstams, kaut šķiedru mehāniskā saskare ar ādu var izraisīt pārejošu niezi. Tāpēc mēs nodrošinām norādījumus par mūsu produktu lietošanu, piemēram, piktogrammas uz produktu iepakojuma. Tālāk ir sniegts piktogrammu paskaidrojums un nozīme.

PPE.jpg Pēc iespējas samaziniet tiešu saskari ar ādu, lai novērstu mehānisku niezi. Putekļainā darba vidē izmantojiet piemērotu elpceļu aizsardzības aprīkojumu. Wash-Hands.jpg Pēc saskares ar izstrādājumu noskalojiet ādu aukstā ūdenī, lai samazinātu potenciālo mehāniskās niezes ietekmi.
Vacuum.jpg Putekļainā darba vidē, ja iespējams, izmantojiet vakuuma aprīkojumu, lai samazinātu putekļu līmeni. Openwindow.jpg Ja iespējams, uzstādīšanas laikā izmantojiet dabisku ventilāciju, lai samazinātu putekļu līmeni.
waste.png Pārpalikušo izstrādājumu utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Googles.jpg Strādājot ar minerālvates siltinājumu virs plecu augstuma vai putekļainā darba vidē, izmantojiet aizsargbrilles.