Comfort and Handling - Iceland

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Afurð okkar er ekki flokkuð sem hættuleg enda þótt núningur þráða í snertingu við húð geti valdið tímabundnum kláða.

Við veitum því leiðbeiningar um meðhöndlun afurðar okkar, svo sem með myndtáknum á umbúðum. Hér að neðan eru skýringar á myndtáknunum og merkingu þeirra.

PPE.jpg Til að koma í veg fyrir kláða skal takmarka beina snertingu við húð. Þar sem aukið magn steinullardufts er til staðar er mælt með að notaður sé viðeigandi öndunarbúnaður. Wash-Hands.jpg Mælt er með að notaðar séu viðeigandi augnhlífar þegar unnið er með einangrun úr steinull í meira en axlarhæð eða í umhverfi þar sem um aukið magn steinullardufts getur verið að ræða.
Vacuum.jpg Til að draga úr möguleikanum á auknu þráðaryki skal nota ryksugur við þrif. Openwindow.jpg

Fargið úrgangi í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

waste.png Eftir snertingu við afurðina er hægt að draga úr kláða með því að skola húðina með köldu vatni. Googles.jpg

Fargið úrgangi í samræmi við staðbundnar reglugerðir.