Comfort and Handling - Finland

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi, vaikka ihon kanssa kosketuksiin joutuvien kuitujen mekaaninen vaikutus voi aiheuttaa tilapäistä kutinaa. Siksi tarjoamme tuotteen käsittelyä koskevia ohjeita kuten piktogrammeja tuotteen pakkauksissa. Seuraavassa on selitykset piktogrammeista ja niiden merkityksistä.

PPE.jpg

Minimoi suora kosketus ihoon mekaanisen kutinan ehkäisemiseksi. Käytä pölyisissä ympäristöissä sopivaa hengityssuojainta. Wash-Hands.jpg Kun olet joutunut kosketuksiin tuotteen kanssa, huuhtele iho kylmällä vedellä vähentääksesi mekaanisen kutinan mahdollisia vaikutuksia.
Vacuum.jpg Käytä pölyisissä ympäristöissä alipainelaitetta aina kun mahdollista pölytasojen minimoimiseksi. Openwindow.jpg Mikäli mahdollista, käytä tuuletusta asennuksen aikana pölytasojen minimoimiseksi.
waste.png

Hävitä ylijäämätuote paikallisten määräysten mukaisesti.

Googles.jpg Käytä silmälaseja tai suojalaseja työskennellessäsi yli hartiakorkeuden ulottuvan mineraalivillaeristyksen kanssa tai pölyisissä ympäristöissä.