Comfort and Handling - Estonia

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Meie toodet ei klassifitseerita ohtlike jäätmete hulka, kuigi kiudude nahaga kokkupuutumisel tekkiv mehhaaniline hõõrdumine võib põhjustada ajutist sügelust. Seetõttu lisame toote pakendile juhised (nt piktogrammid) toote käsitsemise kohta. Allpool on toodud piktogrammide tähendused ja selgitused.

PPE.jpg Minimeerige otsene kokkupuude nahaga, et vältida mehaanilist sügelemist. Tolmustes keskkondades kasutage sobivat hingamiskaitsevahendit. Wash-Hands.jpg Tootega kokkupuutumisel loputage nahka külma veega, et vähendada mehaanilist sügelust.
Vacuum.jpg Tolmustes keskkondades kasutage võimaluse korral tolmuimejat, et tolmuhulk minimeerida. Openwindow.jpg Kui võimalik, kasutage paigaldamise ajal tolmuhulga minimeerimiseks loomulikku ventilatsiooni.
waste.png Lõppkäidelge toote ülejäägid kohalike määruste kohaselt. Googles.jpg Mineraalvillisolatsiooniga õlgadest kõrgemal või tolmuses keskkonnas töötamisel kasutage kaitseprille.