Comfort and Handling - Denmark

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Vores produkt er ikke klassificeret som farligt, selvom den mekaniske effekt af fibre i kontakt med huden kan medføre midlertidig kløe. Vi giver derfor vejledning i, hvordan man håndterer vores produkt såsom piktogrammer på produktets emballage. Nedenstående gives en forklaring på piktogrammerne og deres betydning.

PPE.jpg Minimér direkte kontakt med huden for at forebygge mekanisk kløe. I støvede omgivelser skal der benyttes passende åndedrætsværn. Wash-Hands.jpg Efter kontakt med produktet skylles huden i koldt vand for at reducere potentielle virkninger af mekanisk kløe.
Vacuum.jpg I støvede omgivelser skal der så vidt muligt anvendes udsugningsudstyr for at minimere støvniveauet. Openwindow.jpg Brug så vidt muligt naturlig ventilation under installationen for at minimere støvniveauet.
waste.png Bortskaf overskydende produkt i henhold til lokale (miljø)regler. Googles.jpg Under arbejde med mineraluldsisolering over skulderhøjde eller i støvede omgivelser skal der benyttes briller eller sikkerhedsbriller.