Comfort and Handling - Czech Republic

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Náš výrobek není klasifikován jako nebezpečný, i když mechanický účinek vláken může při styku s pokožkou způsobovat dočasné svědění. Proto poskytujeme rady týkající se způsobu zacházení s naším výrobkem, například ve formě piktogramů na jeho obalu. Níže je uvedeno vysvětlení piktogramů a jejich významu.  

PPE.jpg Minimalizujte přímý kontakt s kůží, abyste zabránili svědění. V prašném prostředí používejte vhodnou ochranu dýchání. Wash-Hands.jpg Abyste redukovali možné efekty svědění po kontaktu s produktem, ponořte zasaženou část pokožky do studené vody.
Vacuum.jpg Abyste minimalizovali prašnost prostředí, co nejvíce používejte vysavač. Openwindow.jpg Používejte přirozenou ventilaci všude, kde je to možné – snížíte tak prašnost.
waste.png Přebytečného materiálu se zbavujte v souladu s místními nařízeními. Googles.jpg Při práci s minerální izolací ve výši ramen a vyšší nebo při práci v prašném prostředí používejte ochranné brýle.