Comfort and Handling - Bulgaria

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Продуктът ни не е категоризиран като опасен, въпреки че механичният контакт на кожата с нишките може да предизвика временен сърбеж. Поради това предоставяме насоки относно това как да работите с продукта ни, например пиктограми за опаковката на продукта. По-долу е представено разяснение на пиктограмите и тяхното значение.

PPE.jpg Сведете до минимум директния контакт с кожата, за да предотвратите механичния сърбеж. Използвайте подходяща респираторна защита в прашна среда. Wash-Hands.jpg След контакт с продукта изплакнете кожата със студена вода, за да намалите потенциалните ефекти на механичния сърбеж.
Vacuum.jpg За да сведете до минимум нивата на запрашеност в прашна среда, използвайте прахосмукачка, в случаите когато е възможно. Openwindow.jpg За да сведете до минимум нивата на запрашеност, използвайте естествена вентилация по време на монтажа, в случаите когато е възможно.
waste.png Изхвърлете излишния продукт съобразно местното законодателство. Googles.jpg Използвайте очила или предпазни очила при работа с изолация от минерална вата над височината на раменете или в прашна среда.