Comfort and Handling - Azerbaijan

You're visiting the global website of Knauf Insulation

For more information

Bizim məhsul təhlükəli məhsul olaraq təsnif edilməyib, ancaq buna baxmayaraq, məhsulun lifləri müdafiəsiz qalan dəri ilə toxunması dərinin müvəqqəti qaşınmasına səbəb ola bilər. Buna görə də, biz məhsul istifadə kitabçası hazırladıq – paketin üzərinə müvafiq nişanlar qoyulub. Aşağıda nişanların açıklaması və onların mənası göstərilir.

PPE.jpg

Dəri qaşınmasının azaldılması üçün materialın dəriylə əlaqəsini minimuma qədər azaltmaq lazımdır.

Wash-Hands.jpg

Məhsullarla əlaqədən sonra dəri örtüyünü soyuq su ilə yumaq lazımdır ki, bu da dəri qaşınmasını azaltmağa imkan verəcək.

Vacuum.jpg Tozlu mühitlərdə imkan daxilində tozlanma səviyyənin azalması üçün vakuum avadanlığından istifadə etmək lazımdır. Openwindow.jpg İmkan daxilində tozlanma  səviyyəsini azaltmaq üçün montaj işləri prosesində təbii ventilyasiyadan istifadə etmək lazımdır.
waste.png Məhsulun qalıqlarını ətraf mühitin müdafiəsi üzrə yerli normativlərə uyğun olaraq istifadə etmək lazımdır. Googles.jpg Çiyin səviyyəsindən yüksək  səviyyədə və ya  tozlu mühitlərdə mineral pambıq əsasında izolyasiya materialları ilə iş zamanı qoruyucu eynəklərdən və ya görmə orqanlarının müdafiəsi üçün başqa vasitələrindən istifadə etmək lazımdır.